AFC VN thắng FC X.O 3-1 trong trận giao hữu từ thiện ủng hộ Đỗ Sơn Nam

Chiều ngày 7/8, tại sân Thành Phát, Hoàng Minh Giám, Hà Nội, AFC VN đã thắng FC X.O 3-1 trong trận giao hữu từ thiện ủng hộ Đỗ Sơn Nam.