Khai mạc Giải bóng đá U13 cúp Đoàn Thị Điểm Ecopark mở rộng

Ngày 13/3/2016, tại khu đô thị Ecopark đã diễn ra Giải bóng đá U13 cúp Đoàn Thị Điểm Ecopark mở rộng.