GiảibóngđáCúpBiaSàiGòn2014:Bóngđáphongtràocũngcófancuồng

GiảibóngđáCúpBiaSàiGòn2014:Bóngđáphongtràocũngcófancuồng

Tại giải bóng đá mini phong trào toàn quốc – Cúp Bia Sài Gòn 2014, hình ảnh những CĐV cuồng nhiệt với phong cách lạ mắt đã làm cho những khán đài ấn tượng hơn hẳn.