Hài hước cảnh tiền đạo trẻ điển trai lúi húi tìm bóng, Đức Huy “bảo vệ” ba lô trước cơn mưa to

Hài hước cảnh tiền đạo trẻ điển trai lúi húi tìm bóng, Đức Huy “bảo vệ” ba lô trước cơn mưa to

Cầu thủ Hà Nội FC chán nản khi đợi trời ngớt mưa, Đức Huy che ba lô chạy mưa hài hước. T/H: Hiếu Lươ