Văn Hậu – Lee Nguyễn: Mối lương duyên từ nút follow, những trận PES và sau đó sẽ là “giấc mơ Mỹ”?

Văn Hậu – Lee Nguyễn: Mối lương duyên từ nút follow, những trận PES và sau đó sẽ là “giấc mơ Mỹ”?

Tình bạn lạ kỳ của hai ngôi saoVăn Hậu và Lee Nguyễn, hai cái tên mà khi nhắc đến họ, NHM sẽ khó lòn