MV Corp: Sức trẻ kết hợp với kinh nghiệm

Giải Ngọc Bảo Open 2016 đang đến rất gần và một trong những đội bóng được đánh giá cao nhất là MV Corp, ĐKVĐ HPL – S3.