Schmeichel chia tay Leicester

Schmeichel chia tay Leicester

Nice chỉ phải bỏ ra hơn một triệu USD để chiêu mộ thủ thành 35 tuổi, theo hợp đồng ba năm. Trước đó,