GiảiVNPTVinaPhone:VắngNam”chânvịt”,Đồng”con”mặcsứctỏasáng

Lần lượt đứng ở hai vị trí đầu bảng A, Cơ quan TCT của Đồng “con” và VNPT-Net của thủ môn Nam “chân vịt” đã dắt tay nhau vào bán kết giải VNPT VinaPhone.